Nejdůležitější body vnitřního řádu školní jídelny

*  Do školní jídelny mají přístup pouze ti žáci, kteří mají řádně zaplacené stravné.

*  Úhrada stravného je prováděna dvojím způsobem (bankovním převodem nebo platbou v hotovosti)

* Obědy jsou vydávány na základě stravovacího čipu

*  Obědy se vydávají od 11,30 h do 13,45 h, školní jídelna se uzavírá ve 14 h.

*  Žák má nárok na oběd pouze v době, kdy chodí do školy. V době, kdy není ve škole, nemá na oběd nárok (prázdniny, nemoc, lyžařský kurz, výlet atd.)

*  Odhláška strávníka z obědu se provede osobně nebo telefonicky 1 den předem, nejpozději do 14.00 h.

*  V případě nemoci je možné odhlásit oběd telefonicky u vedoucí školní jídelny - tel. 518 375 136. Oběd bude odhlášen až pro následující den.

    První den nemoci má strávník nárok si vyžádat odběr do jídlonosiče. Na další dny po dobu nemoci na oběd nemá nárok a musí obědy odhlásit.      

      Neodhlášená strava propadá bez náhrady a navíc je nutno uhradit ji v plné výši včetně režijních nákladů.

* Celé znění vnitřního řádu je vyvěšeno ve školní jídelně.

 

Platba stravného

Ceny stravného:  od 1.9. 2018

Žáci jsou zařazeni do příslušné kategorie podle věku, kterého dosáhne v příslušném školním roce (tj. v období od 1.9. do 31.8.)

   obědy               7 -  10 let   =  20,-Kč

                         11 - 14 let    =  22,-Kč

                         15  a více let = 24,-Kč 

  přesnídávky        jednotná cena = 12,-Kč       

Ve školní jídelně je denně v provozu zeleninový a ovocný bar.

Ceny stravného pro děti MŠ:

                      přesnídávka   =  8,-Kč

                      oběd 3-6 let  = 17,-Kč  

                             7-10 let = 20,-Kč

                       svačinka        = 8,-Kč

Ceny jsou včetně pitného režimu

-----------------------------------------------------------------

Cena oběda pro CIZÍ strávníky je 60,- Kč

 

Stravné na měsíc  květen  2019 se platí v  pondělí 29.4. a v úterý 30.4. 2019

ceny obědů pro žáky       7-10 let     platí       420,-   

                                          11-14 let     platí     462,-   

                                          15 a více let platí   504,- 

 

cena svačinek        252,-  

                      

Dne 23.5. 2019 se ve školní jídelně Hovorany NEVAŘÍ, z 

 důvodu výluky elektřiny.

 

 

 

SEZNAM ALERGENŮ

publikovaný ve směrnici  2000/89 ES od 13.12. 2014 směrnicí 1169/2011 EU

 

1.  obiloviny obsahující lepek

2.  korýši

3.  vejce

4.  ryby

5.  podzemnice olejná (arašídy)

6.  sójové boby (sója)

7.  mléko

8.  skořápkové plody

9.  celer

10.  hořčice

11.  sezamová semena (sezam)

12.  oxid siřičitý a siřičitany

13.  vlčí bob (lupina)

14.  měkýši

 

Čísla alergenů budou označovány u každého jídla

 

Skladba jídelníčku

Skladba jídelníčku je vypracována dle výživových norem, které jsou stanoveny přílohou vyhlášky 107/2005 Sb.,o školním stravování.Tato vyhláška je vypracována ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví, je v ní dáno množství zeleniny, ovoce, masa, cukrů, tuků, ryb, a luštěnin,které jsou optimální pro vývoj dětí a které musíme dodržovat.

Vyhledávání

© 2010 Všechna práva vyhrazena.